Novusa spēlētāju zināšanai!

Informējam, ka novusa spēles nodarbības ceturtdien, 28.septembrī, nenotiks.

Tiekamies nākošā novusa spēļu dienā 03.oktobrī. Nodarbību vieta nemainīga – Gaujas iela 16.

Atbildēt