KONTAKTI

Biedrība “Ādažu novada pensionāru biedrība”

Reģistrācijas numurs: 40008180185

Juridiskā adrese: Pirmā iela 11, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Bankas konts: LV91HABA 0551031375842

Banka: A/S Swedbank

VALDE

Priekšsēdēāja  Biruta Krūze , tel.29444371, birutak@inbox.lv

  • Locekļi – Aivars Alps (t. 29212154),   Andrejs Arājs (t.29420444), Mārīte Kaļeņikova (t.29372070).

Atbildēt

Ādažu novada pensionāru biedrība