Pensionāru biedrība realizē projektu “Vaļēja terase senioriem”

Pensionāru biedrība turpina pilnveidot senioru aktīvās atpūtas laukumu  Ādažos, Gaujas ielā 16.  Līdz šim biedrība te ir realizējusi vairākus konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" projektus, bet šogad šī paša konkursa ietvaros tiek realizēts  projekts "Vaļēja terase senioriem".   Projekta mērķis ir izveidot vaļēju terases grīdu 4,5x9 m no kompozītmateriāliem, kurus nebojā ne lietus, ne sals. Izmēri izvēlēti atkarībā no patreiz  piejamiem finansu līdzekļiem , bet turpmāk paredzēts terasi palielināt līdz 7,5x9 m.  Terase paredzēta dažādu aktivitāšu rīkošanai kā arī senioru amatiermākslas kolektīvu mēģinājumiem brīvā dabā. Tā kalpos arī kā skatuve biedrības rīkotajos āra pasākumos.
Darbi  tuvojas nobeigumam . Tajos piedalījās daudzi entuziasti, bet  vislielākā pateicība pienākas  A. Arājam, A. Alpam, H. Draškam, J. Osītim un mūsu labvēļiem no "VIA Ceļu būve", "RIAS", "AL Ceļu Būve".