Ādažu senioru 19. sporta spēles

NOLIKUMS
Ādažu senioru 19. sporta spēlēm


1.Mērķis un uzdevums
1.1.Patīkami un veselīgi pavadīt laiku.
1.2.Iesaistīt pēc iespējas vairāk pensionāru sabiedriskās aktivitātēs.
1.3.Nodibināt ciešākus kontaktus ar citu novada un valstu senioru organizācijām un kolektīviem.
2.Laiks un vieta
Sacensības notiks 2022.gada 10.septembrī Ādažos, Gaujas ielā 16, Senioru aktīvās atpūtas laukumā.
Ierašanās, dalībnieku reģistrācija no plkst. 12.00.
Sacensību atklāšana plkst.13.00.
Lauku virtuves pusdienas plkst. 15.00
Apbalvošana, dalībnieku koncerts (2-3 priekšnesumi katram kolektīvam) un balle plkst. 16.00 .
3.Sacensību dalībnieki un programma Sacensībās var piedalīties pensijas vecuma seniori kā arī senioru pašdarbības kolektīvu dalībnieki un senioru organizāciju biedri – arī jaunāki. Katrs tās dalībnieks var startēt vienā vai vairākās sacensībās, ja tas netraucē sacensību norisei. Par sacensību kavēšanu vairāk par 5 min. tiek piešķirts zaudējums vai pēdējā vieta attiecīgajā sacensībā. Tiesneši var piedalīties sacensībās, ja tas netraucē tiesāšanai.
3.1. Petanka.
. Izlozē nosaka katra dalībnieka kārtas numuru un pārus izspēlei pēc vienmīnus sistēmas. Katram spēles dalībniekam ir 6 bumbas. Spēli sāk dalībnieks ar mazāko kārtas numuru sekojoši – no atzīmētās līnijas izmet mazo mērķa bumbiņu, ko sauc par džeku, 6-10 metru attālumā un met/ripina vienu savu bumbu pēc iespējas tuvāk džekam. Pēc tam otrs dalībnieks met/ripina vienu bumbu pēc iespējas tuvāk džekam. Tad met tas dalībnieks, kuram izmestās bumbas atrodas tālāk no džeka nekā otra dalībnieka tuvākā bumba džekam. Raunds turpinās, kamēr abi dalībnieki izmetuši visas savas bumbas. Dalībnieks, kuras bumba atrodas vistuvāk džekam, iegūst vienu punktu. Ja vēl kāda šīs dalībnieka bumba atrodas tuvāk džekam nekā pretinieka tuvākā bumba, tad par katru tādu bumbu viņš iegūst vēl 1 punktu. Uzvar tas dalībnieks, kurš pirmais iegūst 5 punktus. Lai novietotu savu bumbu tuvāk džekam, drīkst izsist gan pretinieka bumbu, gan džeku.
Atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita spēļu galvenais tiesnesis var noteikt izspēli pēc divmīnuss sistēmas vai noteikt citu uzvarai nepieciešamo punktu skaitu.. Pirmo trīs vietu ieguvējus nosaka finālspēlēs, bet pārējo vietu sadalījumu nosaka pēc iegūto punktu skaita visos raundos.

3.2. Badmintons
. Izlozē nosaka katra dalībnieka kārtas numuru un pārus izspēlei pēc vienmīnus sistēmas.
Sacensības notiek pēc pludmales badmintona spēles noteikumiem. Spēle notiek līdz 2 uzvarētiem 11 punktu setiem. Maksimālais setu skaits ir 3.
Ja setā rezultāts ir 10:10, tad turpina spēlēt līdz divpunktu pārsvaram, bet 13.punkts ir izšķirošais. Spēlētāji mainās ar laukuma pusēm, kad uzvarošais spēlētājs ir ieguvis 6 punktus.
Pirmo trīs vietu ieguvējus nosaka finālspēlēs, bet pārējo vietu sadalījumu nosaka pēc uzvarēto setu skaita visās spēlēs.

3.3. Basketbola soda metieni.
Basketbola soda metienus izpilda no metiena līnijas, kas ir 4,6 m attāluma no vairoga, ar 6.izmēra bumbu. Groza augstums 3,05 m. Dalībnieki izpilda 10 metienus pieteikšanās kārtībā. Katrs veiksmīgs soda metiens ir novērtēts ar 1 punktu. Uzvar tas dalībnieks, kurš iegūst lielāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaita gadījumā uzvar tas dalībnieks, kurš pirmais ieguva šo punktu skaitu. Ja dalībnieks metiena brīdī uzkāpj uz metiena līnijas vai to pārkāpj, tad punkts netiek ieskaitīts.

3.4. Šautriņu mešana mērķī.
Šautriņas met standarta 10 apļu mērķī no metiena līnijas, kas ir 237 cm attālumā no mērķa, kura centrs ir 173 cm augstumā no zemes. Par katru trāpījumu dalībnieks iegūst no 1(ārējais aplis) līdz10(centra aplis) punktus. Dalībnieks met 4 reizes pa 3 metieniem pieteikšanās kārtībā. Uzvar tas dalībnieks, kurš iegūst lielāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā uzvar tas dalībnieks, kurš pirmais ieguva šo punktu skaitu. Ja šautriņa atlec no mērķa, tad dalībnieks punktus neiegūst. Metiena brīdī dalībnieka kājām jāatrodas pirms metiena līnijas.

3.5. Šaušana ar pneimatisko šauteni.
Šaušanai izmanto 4,5 mm kalibra pneimatisko šauteni. Distance 10m, mērķis 17x17cm.
Dalībnieks izdara 3 šāvienus piešaudei un5 ieskaites šāvienus no rokas vai atbalsta pieteikšanās kārtībā. Uzvar tas dalībnieks, kurš iegūst lielāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā uzvar tas dalībnieks, kurš pirmais ieguva šo punktu skaitu.

5.Apbalvošana
Apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā sacensību disciplīnā. Sacensību dalībnieks var iegūt tikai vienu balvu. Ja dalībnieks piedalās vairākās disciplīnās, tad apbalvošanai viņam ieskaita rezultātu tajā disciplīnā, kurā viņš ieguvis augstāku vietu, bet pārējās vērtē kā ārpuskonkursa dalību.

Galvenais tiesnesis – Osvalds Krūze.
t. 29234791