Ādažu senioru Ziemassvētki

Ādažu novada pensionāru biedrības rīkotais Ziemassvētku sarīkojums notiks Ādažu kultūras centra lielajā zālē, Gaujas ielā 33A š.g.18. decembrī. Sākums plkst. 16.00.
Aicināti visi Ādažu novada pensionāri, kam ir derīgi Covid-19 sertifikāti.
Koncertā piedalās Aivars Gudrais, Zane Gudrā, Uģis Roze.
Viņus papildinās Ādažu vīru vokālais ansamblis un “Gaujmalas Lakstīgalas”.

Sarīkojums tiek organizēts atbilstoši epidemioloģiskajiem noteikumiem – Covid-19 sertifikātu pārbaude, personalizētas sēdvietas, sejas masku lietošana, nedrūzmēšanās.
Personalizētus ielūgumus var pieteikt un vienoties par saņemšanu Birutai Krūzei, tel.29444371 un Mārītei Kaļeiņikovai, tel. 29372070.
bet š.g. 9., 14., 16. decembrī no plkst. 12.00 – 15.00 tie būs pieejami Gaujas ielā 16, otrajā stāvā, telpā blakus zālei pie Aivara Alpa, tel.29212154