Ādažu novada senioru 18.sporta spēles 2021.g.

NOLIKUMS   

Ādažu novada senioru 18. sporta  spēlēm   

                                                                            Ādažos, 2021.gada  23.augusts              

1.Mērķis  un  uzdevums  

1.1.Patīkami un veselīgi pavadīt laiku. 

1.2.Iesaistīt pēc iespējas vairāk pensionāru sabiedriskās aktivitātēs.  

1.3.Nodibināt ciešākus kontaktus ar Carnikavas novada senioru organizācijām un        kolektīviem.  

2.Laiks  un  vieta  

Sacensības  notiks  2021.gada  11.septembrī Ādažos, Gaujas ielā 16, Senioru aktīvās atpūtas laukumā.Ierašanās, dalībnieku  reģistrācija  no  plkst. 12.00.   

Sacensību  atklāšana  plkst.13.00.   

Lauku virtuves pusdienas plkst. 15.00   

Apbalvošana, dalībnieku koncerts un pikniks plkst. 16.00 .

3.Sacensību dalībnieki un  programma      Sacensībās  var piedalīties pensijas vecuma seniori kā arī senioru pašdarbības kolektīvu dalībnieki un senioru organizāciju biedri – arī jaunāki. Katrs tās dalībnieks var startēt vienā vai vairākās sacensībās, ja tas netraucē sacensību norisei. Par sacensību kavēšanu vairāk par 5 min. tiek piešķirts zaudējums vai pēdējā vieta attiecīgajā sacensībā. Tiesneši var piedalīties sacensībās, ja tas netraucē tiesāšanai.

3.1. Petanka.   

. Izlozē nosaka katra dalībnieka kārtas numuru un pārus izspēlei pēc vienmīnus sistēmas. Katram spēles dalībniekam ir 6 bumbas. Spēli sāk dalībnieks ar mazāko kārtas numuru sekojoši – no atzīmētās līnijas izmet mazo mērķa bumbiņu, ko sauc par džeku, 6-10 metru attālumā un met/ripina vienu savu bumbu pēc iespējas tuvāk džekam. Pēc tam otrs dalībnieks met/ripina vienu bumbu pēc iespējas tuvāk džekam. Tad met tas dalībnieks, kuram izmestās bumbas atrodas tālāk no džeka nekā otra dalībnieka tuvākā bumba džekam. Raunds turpinās, kamēr abi dalībnieki izmetuši visas savas bumbas. Dalībnieks, kuras bumba atrodas vistuvāk džekam, iegūst vienu punktu. Ja vēl kāda šīs dalībnieka bumba atrodas tuvāk džekam nekā pretinieka tuvākā bumba, tad par katru tādu bumbu viņš iegūst vēl 1 punktu. Uzvar tas dalībnieks, kurš pirmais iegūst 5 punktus. Lai novietotu savu bumbu tuvāk džekam, drīkst izsist gan pretinieka bumbu, gan džeku.   

Atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita spēļu galvenais tiesnesis var noteikt izspēli pēc divmīnuss sistēmas vai noteikt citu uzvarai nepieciešamo punktu skaitu.. Pirmo trīs vietu ieguvējus nosaka finālspēlēs, bet pārējo vietu sadalījumu nosaka pēc iegūto punktu skaita visos raundos.

   3.2. Badmintons

. Izlozē nosaka katra dalībnieka kārtas numuru un pārus izspēlei pēc vienmīnus sistēmas.

Sacensības notiek pēc vispārējiem badmintona spēles noteikumiem. Spēle notiek līdz 2 uzvarētiem 11 punktu setiem. Maksimālais setu skaits ir 3.
Ja setā rezultāts ir 10:10, tad turpina spēlēt līdz divpunktu pārsvaram, bet 13.punkts ir izšķirošais. Spēlētāji mainās ar laukuma pusēm, kad uzvarošais spēlētājs ir ieguvis 6 punktus.

Pirmo trīs vietu ieguvējus nosaka finālspēlēs, bet pārējo vietu sadalījumu nosaka pēc uzvarēto setu skaita visās spēlēs.

3.3. Basketbola soda metieni.

Basketbola soda metienus izpilda no metiena līnijas, kas ir 4,6 m attāluma no vairoga, ar 6.izmēra bumbu. Groza augstums 3,05 m. Dalībnieki izpilda 10 metienus pieteikšanās kārtībā. Katrs veiksmīgs soda metiens ir novērtēts ar 1 punktu. Uzvar tas dalībnieks, kurš iegūst lielāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaita gadījumā uzvar tas dalībnieks, kurš pirmais ieguva šo punktu skaitu. Ja dalībnieks metiena brīdī uzkāpj uz metiena līnijas vai to pārkāpj, tad punkts netiek ieskaitīts.

3.4. Šautriņu mešana mērķī.

  Šautriņas met standarta 10 apļu mērķī no metiena līnijas, kas ir 237 cm attālumā no mērķa, kura centrs ir 173 cm augstumā no zemes. Par katru trāpījumu dalībnieks iegūst no 1(ārējais aplis) līdz10(centra aplis) punktus. Dalībnieks met 4 reizes pa 3 metieniem pieteikšanās kārtībā.  Uzvar tas dalībnieks, kurš iegūst lielāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā uzvar tas dalībnieks, kurš pirmais ieguva šo punktu skaitu. Ja šautriņa atlec no mērķa, tad dalībnieks punktus neiegūst. Metiena brīdī dalībnieka kājām jāatrodas pirms metiena līnijas.

3.5. Šaušana ar pneimatisko šauteni.

  Šaušanai izmanto 4,5 mm kalibra pneimatisko šauteni. Distance 10m, mērķis 17x17cm.

Dalībnieks izdara 3 šāvienus piešaudei un10 ieskaites šāvienus no rokas vai atbalsta pieteikšanās kārtībā. Uzvar tas dalībnieks, kurš iegūst lielāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā uzvar tas dalībnieks, kurš pirmais ieguva šo punktu skaitu.

 5.Apbalvošana    

Apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā sacensību disciplīnā. Sacensību dalībnieks var iegūt tikai vienu balvu. Ja dalībnieks piedalās vairākās disciplīnās, tad apbalvošanai viņam ieskaita rezultātu tajā disciplīnā, kurā viņš ieguvis augstāku vietu, bet pārējās vērtē kā ārpuskonkursa dalību.

Galvenais tiesnesis – Osvalds Krūze.

SACENSĪBU UZVARĒTĀJI

 1. vieta2. vieta3. vieta
BasketbolsImants BergsLīvija KudiņaPille Rajasaar
BadmintonsVilnis LiepiņšValērijs MardarenkoRiho Sirge
ŠautriņasAivars AlpsElmārs RūcisImants Bleiva
ŠaušanaUldis RubezisAndrejs ArājsMārtiņš Vanags-Duka
PetankaHelju MainlaValērijs MardarenkoEnn Mainla