Attēli

Tiek realizēts projekts “Nūjosim, lai nevejag spieķīti”

Ādažu novada pensionāra biedrība sākot ar 2013. gada 3. martu realizē projektu “Nūjosim, lai nevajag spieķīti”.

Projekta ietvaros plānots iegādāties nūjošanas un galda tenisa inventāru un organizēt nūjošanas un galda tenisa nodarbības.

Projektu finansē nodibinājums “Fonds “Ziedot””.

NOVUSSA_NODARBIBA

Kopējais piešķirtais finansējums ir 1574 Eiro.

Projekta realizēšanas laiks ir no 2013. 3.marta – 2014. gada 31. decembrim.

Tiek realizēts projekts “Laikam līdzi Ādažos”

Ādažu novada pensionāra biedrība sākot ar 2013. gada 1. novembri uzsāka projekta “Laikam līdzi Ādažos”realizāciju.

Projekta ietvaros plānots aprīkot telpas ar datortehniku, skaņas iekārtām, mēbelēm un citām palīgierīcēm, lai varētu nodrošināt pensionāru pasākumu kvalitatīvu norisi.

Projekta kopējais finansējums ir 4033.84 Eiro.

Projektu finansē nodibinājums “Borisa un Ināras Teterevu fonds” un 11% no kopējās summas līdzfinansē Ādažu novada dome.

Projekta realizēšanas laiks ir no 2013. 1. novembra – 2014. gada 31. oktobrim.