Tiek realizēts projekts “Laikam līdzi Ādažos”

Ādažu novada pensionāra biedrība sākot ar 2013. gada 1. novembri uzsāka projekta “Laikam līdzi Ādažos”realizāciju.

Projekta ietvaros plānots aprīkot telpas ar datortehniku, skaņas iekārtām, mēbelēm un citām palīgierīcēm, lai varētu nodrošināt pensionāru pasākumu kvalitatīvu norisi.

Projekta kopējais finansējums ir 4033.84 Eiro.

Projektu finansē nodibinājums “Borisa un Ināras Teterevu fonds” un 11% no kopējās summas līdzfinansē Ādažu novada dome.

Projekta realizēšanas laiks ir no 2013. 1. novembra – 2014. gada 31. oktobrim.