Attēli

Apbalvojamo vidū daudz senioru

Š.g. 15. novembrī Valsts svētku svinīgajā sarīkojumā notiks Ādažu novada labāko cilvēku apbalvošana, kuru vidū vairāk nekā trešā daļa ir mūsējie. Apsveiksim!

LĒMUMS
Ādažu novadā
2014.gada 28.oktobrī Nr.222
Par apbalvojumu piešķiršanu

Pamatojoties uz Ādažu novada iestāžu un uzņēmumu vadītāju un iedzīvotāju iesniegumiem par apbalvojumu piešķiršanu par ieguldījumu Ādažu novada attīstībā, kā arī sakarā ar Latvijas
Republikas proklamēšanas 96.gadadienu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2014.gada 21.oktobra ārkārtas sēdes atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt sudraba nozīmītes un pateicības rakstus šādiem iedzīvotājiem un iestāžu darbiniekiem par ieguldījumu Ādažu novada attīstībā:
1.1. Normundam Breidakam;
1.2. Gunāram Freidenfeldam;
1.3. Joannai Deiftai;
1.4. Irēnai Kuzņecovai;
1.5. Solvitai Vasiļevskai;
1.6. Ainai Balodei;
1.7. Andai Kļavei;
1.8. Dacei Dumpei;
1.9. Jurim Neimanim;
1.10. Maijai Lācei;
1.11. Uģim Jokstam;
1.12. Elgai Šlūkei;
1.13. Ritai Daģei;
1.14. Valdai Ļuļakai.
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam
P.Balzānam.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks

Senioru ikmēneša saiets

Monumento_a_la_Libertad,_Riga,_Letonia,_2012-08-07,_DD_10Novembra mēneša saiets notiks 19. novembrī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16 un būs veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai. Piedalās novada domes pārstāvis, vokālais ansamblis “GAUJA” no Inčukalna un Ādažu vīru vokālais ansamblis.

Pasākuma dalībnieki varēs pieteikties kolektīvam Dailes teātra apmeklējumam uz izrādi “Ar vīru nav viegli” š.g. 28. novembrī par īpaši izdevīgām cenām.