Svinam Latvijas neatkarības 104. gadadienu Lietuvā

Kauņas Stasa Lazoraiša senioru akadēmija kopā ar Vitauta Magnusa Letonikas centru ik gadu Kauņā un Jonavā rīko Latvijas neatkarības pasludināšanas gadadienas svinības-cildinot Latviju, latviešu valodu, tradīcijas, apliecinot nesaraujamās brāļu tautu saiknes. Šogad svinībās ar plašu koncertu piedalījās arī daudzskaitlīga delegācija no Ādažiem – senioru deju kolektīvs “DĒKA” Lienes Gailānes vadībā, vīru vokālais ansamblis Gunāra Freidenfelda vadībā un tradīciju kopa “`ABOLS” Ineses Krūzes vadībā. Tas bija iespējams pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtajam finansējumam projektam “Ādažu novada deju kolektīva “DĒKA”dalība festivālā Lietuvā”, kuru realizēja Ādažu novada pensionāru biedrība.

Lai arī braucām iepriecināt Lietuviešus, prieku un cieņpilnu attieksmi saņēmām mēs – tikām uzrunāti latviešu valodā, tikām slavināti un cildināti. Telpa pieskanēja vārdiem “lai dzīvo Latvija”.

Mēs noliecam galvas savas brāļu tautas priekšā par izrādīto godu un mīlestību. Tegyvuoja Lietuva!