Jāņu ielīgošana Ādažu pagasta senioriem

Ielīgosim Jāņus š.g.15 jūnijā plkst. 13.00 Senioru laukumā Gaujas ielā 16 ar Jāņu dziesmām un tradicionālajiem cienastiem. Visu nodrošina organizatori.