Attēli

Senioru un represēto Ziemassvētku balle

Notiks 28. decembrī plkst. 14.00                                                                                  Kultūras centrā Gaujas ielā 33A

Būs klāti galdi, pašdarbības kolektīvu koncerts un dejas ansambļa “”Labvakar plus” pavadījumā.

Mīļi aicināti visi Ādažu novada seniori un represētie.

Senioru decembra mēneša saiets

notiks 17. decembrī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16.

Tēma;   Ziemassvētku ieskaņas pasākums  senioriem                                        Piedalās kapelāns Raimonds Krasinskis un   Ādažu Brīvās Valdorfa skolas orķestris.

Par Ziemassvētku cienastiem un pārējo, kas pienākas šajos svētkos rūpējas gan Ādažu, gan Rīgas rūķi.

Mīļi aicināti visi Ādažu novada seniori.