Biedru sapulce

Ādažu novada pensionāru biedrības biedru sapulce notiks 20.martā plkst 13.00 Gaujas ielā 16.

Darba kārtībā: 1. Tikšanās ar Saeimas deputātu Māri Sprindžuku. 2. Biedrības gada pārskata apstiprināšana. 3.Revidenta vēlēšanas.

Piezīmes 1. Lai apstiprinātu gada pārskatu, sapulcē jāpiedalās vismaz 60 biedriem. Lūdzam būt aktīviem. 2. Iepriekš izziņotā tikšanās ar Domes priekšsēdētāju Karīnu Miķelsoni atlikta uz nākošo ikmēneša sapulci.

Atbildēt