Ielīgosim Jāņus

Jūnija  mēneša  Senioru  saiets – Jāņu ielīgošana notiks 19. jūnijā  plkst. 13.00  Gaujas ielā 16, Senioru laukumā.                                                     Piedalās – Ādažu vīru vokālais ansamblis, “Gaujmalas Lakstīgalas” un viesi no Baldones.                                                                                                           Būs  tradicionālie Jānu alus, siers un pīrādziņi.