Senioru saiets novembrī

Novembra saiets notiks 15.novembrī Gaujas ielā 16 plkst. 13.00 un būs veltīts Latvijas 99.gadadienai. Piedalīsies Ādažu vīru vokālais ansamblis un ansamblis “Gaujmalas Lakstīgalas”. Būs arī svētku kliņģeris un iespēja uzsaukt tostus par Latviju.

Senioru diena

Vispasaules senioru dienas atzīmēšana notiks Kultūras centrā š.g.06.oktobrī  plkst 19:00 Gaujas ielā 33.                                                              Programmā – Grupas “KEKSI”koncerts un pēckoncerta furšets. Ielūgumi pie Birutas Krūzes, tel.29444371.

Ādažu novada pensionāru biedrība