Kolektīvie teātru apmeklējumi janvārī un februārī.

Tiek organizēti sekojošu izrāžu kolektīvie apmeklējumi Ādažu novada senioriem Nacionālajā teātrī( biļetēm 10 % atlaide un transports par brīvu):                                                                                       15.01.2019 plkst 19.00 – izrāde “Man 30 gadu”, biļešu cena EUR 8,10  un 10.80      ( autobuss 17.30 no Gaujas ielas 16)

10.02.2019. plkst 12.00 – izrāde “Arī vaļiem ir bail”, biļešu cena     EUR 10.80 ( autobuss 10.30 no Gaujas ielas 16)

Atbildīgais Vairis Štrauss – tel. 29248012.                                                             Biļetes – Aija Rupšeniece – tel. 26339565

Ziemassvētku sarīkojums senioriem.

Ziemassvētku sarīkojums senioriem notiks š.g. 15.decembrī Kultūras nama skatītāju zālē Gaujas ielā 33A.  Sākums plkst. 16.00  Programmā:                                                                                                                                1. Koncerts ( piedalās Ādažu vīru vokālais ansamblis,  vok.ansamblis “Gaujmalas lakstīgalas”,  SDK “DĒKA”,  līnijdeju grupa “Varavīksne”,  S. Vaivodes bērnu deju grupa).

2.  Balle ( spēlēs I. Krauča grupa)                                                                                  Organizatori nodrošina vietu pie galdiņa, tēju, kafiju, nelielas uzkodas ( ja vajadzīgs atsevišķs galdiņš, tad jāpiesakās pa telefonu 29444371 )                                                                                                                              Ieeja brīva.  Mīļi aicināti visi Ādažu novada seniori.

 

Ādažu novada pensionāru biedrība