Ādažu novada senioru 20.sporta spēles .

Visiem aktīviem sportot, līdzi just un atbalstīt gribētājiem – darām zināmu, ka 2023.gada 09.septembrī Ādažos, Gaujas ielā 16, Senioru aktīvās atpūtas laukumā notiks sporta spēles senioriem .

NOLIKUMS   

Ādažu novada senioru 20. sporta  spēlēm   

  1. Mērķis un uzdevums

1.1.Patīkami un veselīgi pavadīt laiku. 

1.2.Iesaistīt pēc iespējas vairāk pensionāru sabiedriskās aktivitātēs.  

1.3.Nodibināt ciešākus kontaktus ar citu novada un valstu senioru organizācijām un        kolektīviem.  

2.Laiks un vieta

Sacensības  notiks  2023.gada  09.septembrī Ādažos, Gaujas ielā 16, Senioru aktīvās atpūtas laukumā.

Ierašanās, dalībnieku  reģistrācija  no  plkst. 12.00.   

Sacensību  atklāšana  plkst.13.00.   

Lauku virtuves pusdienas plkst. 15.00   

Apbalvošana, dalībnieku koncerts un balle plkst. 16.00  Ādažu kultūras centrā.

3.Sacensību dalībnieki un  programma

    Sacensībās  var piedalīties pensijas vecuma seniori kā arī senioru pašdarbības kolektīvu dalībnieki un senioru organizāciju biedri – arī jaunāki. Katrs dalībnieks var startēt ne vairāk kā 2 sacensībās, ja tas netraucē sacensību norisei. Par sacensību kavēšanu vairāk par 5 min. tiek piešķirts zaudējums vai pēdējā vieta attiecīgajā sacensībā. Tiesneši var piedalīties sacensībās, ja tas netraucē tiesāšanai.

3.1. Petanka.   

. Izlozē nosaka katra dalībnieka kārtas numuru un pārus izspēlei pēc vienmīnus sistēmas. Katram spēles dalībniekam ir 6 bumbas. Spēli sāk dalībnieks ar mazāko kārtas numuru sekojoši – no atzīmētās līnijas izmet mazo mērķa bumbiņu, ko sauc par džeku, 6-10 metru attālumā un met/ripina vienu savu bumbu pēc iespējas tuvāk džekam. Pēc tam otrs dalībnieks met/ripina vienu bumbu pēc iespējas tuvāk džekam. Tad met tas dalībnieks, kuram izmestās bumbas atrodas tālāk no džeka nekā otra dalībnieka tuvākā bumba džekam. Raunds turpinās, kamēr abi dalībnieki izmetuši visas savas bumbas. Dalībnieks, kuras bumba atrodas vistuvāk džekam, iegūst vienu punktu. Ja vēl kāda šīs dalībnieka bumba atrodas tuvāk džekam nekā pretinieka tuvākā bumba, tad par katru tādu bumbu viņš iegūst vēl 1 punktu. Uzvar tas dalībnieks, kurš pirmais iegūst 5 punktus. Lai novietotu savu bumbu tuvāk džekam, drīkst izsist gan pretinieka bumbu, gan džeku.  Atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita spēļu galvenais tiesnesis var noteikt citu uzvarai nepieciešamo punktu skaitu.. Pirmo trīs vietu ieguvējus nosaka finālspēlēs, bet pārējo vietu sadalījumu nosaka pēc iegūto punktu skaita visos raundos.

3.2. Basketbola soda metieni.

Basketbola soda metienus izpilda no metiena līnijas, kas ir 4,6 m attāluma no vairoga, ar 6.izmēra bumbu. Dalībnieki izpilda 10 metienus pieteikšanās kārtībā. Katrs veiksmīgs soda metiens ir novērtēts ar 1 punktu. Uzvar tas dalībnieks, kurš iegūst lielāko punktu skaitu. Vienādu punktu skaita gadījumā uzvar tas dalībnieks, kurš pirmais ieguva šo punktu skaitu. Ja dalībnieks metiena brīdī uzkāpj uz metiena līnijas vai to pārkāpj, tad punkts netiek ieskaitīts.

3.3. Šautriņu mešana mērķī.

  Šautriņas met standarta 10 apļu mērķī no metiena līnijas, kas ir 237 cm attālumā no mērķa, kura centrs ir 173 cm augstumā no zemes. Par katru trāpījumu dalībnieks iegūst no 1(ārējais aplis) līdz10(centra aplis) punktus. Dalībnieks met 4 reizes pa 3 metieniem pieteikšanās kārtībā.  Uzvar tas dalībnieks, kurš iegūst lielāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā uzvar tas dalībnieks, kurš pirmais ieguva šo punktu skaitu. Ja šautriņa atlec no mērķa, tad dalībnieks punktus neiegūst. Metiena brīdī dalībnieka kājām jāatrodas pirms metiena līnijas.

3.4. Šaušana ar pneimatisko šauteni.

  Šaušanai izmanto 4,5 mm kalibra pneimatisko šauteni. Distance 10m, mērķis 17x17cm.

Dalībnieks izdara 3 šāvienus piešaudei un5 ieskaites šāvienus no rokas vai atbalsta pieteikšanās kārtībā. Uzvar tas dalībnieks, kurš iegūst lielāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā uzvar tas dalībnieks, kurš pirmais ieguva šo punktu skaitu.

3.5.Dvieļu volejbols.   

Uz  laukuma  spēlē  2 pāri katrā komandā, kuri, turot dvieļus aiz stūriem, uztver ar tiem pretinieka raidīto bumbu un raida to atpakaļ pretinieka laukumā. Spēle notiek pēc vispārējiem volejbola noteikumiem līdz vienas komandas uzvarai 2 setos. Setu spēlē līdz 9 punktiem. Ja nepieciešams trešais sets, tad to spēlē līdz 6 punktiem.  Pirmo trīs vietu ieguvējus nosaka pēc finālspēlēm, bet pārējās vietas nosaka pēc uzvarēto setu skaita, bet, ja tie ir vienādi, tad pēc iegūto punktu skaita visos setos.  

 Spēles notiek pēc vienmīnuss sistēmas. Atkarībā no pieteikto komandu skaita un spēļu ilguma organizatoriem ir tiesības mainīt sacensību sistēmu vai setu garumu.

  3.6.Biatlons   

Komandā 5 cilvēki   Dalībnieki nostājas uz piecvietīgām slēpēm pirms starta līnijas. Pēc starta signāla  komanda uz piecvietīgām slēpēm pārvietojas uz šaušanas zonu, kur atrodas 5 pistoles NERF un trīs “ļodes” katram dalībniekam. Mērķī ir 3 caurumi ar diametru 17 cm un ložu savācējs. Dalībniekiem, atrodoties šaušanas zonā pirms ugunslīnijas, jātrāpa mērķa caurumos.  Kad beigušās visas”lodes”, komanda uz piecvietīgām slēpēm dodas uz starpfinišu, pēc kura pilnīgas šķērsošanas slēpo atpakaļ uz šaušanas zonu, kur katrs dalībnieks izšauj vēl 3 “lodes” un komanda uz piecvietīgām slēpēm dodas uz finišu. Labāka  vieta ir komandai, kas finišu sasniedz ātrāk. Par katru mērķī netrāpīto “lodi” finiša laikam pieskaita klāt 5 sekundes.  

 5.Apbalvošana    

Apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā sacensību disciplīnā. Sacensību dalībnieks var iegūt tikai vienu balvu. Ja dalībnieks piedalās vairākās disciplīnās, tad apbalvošanai viņam ieskaita rezultātu tajā disciplīnā, kurā viņš ieguvis augstāku vietu, bet pārējās vērtē kā ārpuskonkursa dalību.

Gaidīsim Jūs sporta spēļu norises vietā gan kā aktīvus dalībniekus, gan kā līdzjutējus un atbalstītājus. Sporta spēlēs kā dalībnieki piedalīsies seniori no Lietuvas un Igaunijas, kā arī no citām senioru organizācijām Latvijā.

Atbildēt