Iepazinām savu novadu, uzzinājām daudz jauna un interesanta. Katrā ziņā, brauciens bija tā vērts, jauka biedrības biedriem kopā būšanas diena. Liels paldies brauciena vadītājai Elitai Pētersonei par stāstījumiem par novadu un objektu vēsturi, paldies Carnikavas skolas direktoram Raivim Paulam par atvērtām durvīm atjaunotajā skolā. Un nedaudz brauciens bildēs.