Ar emocijām un neaizmirstamām atmiņām aizvadīti XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki. Tajos piedalījās arī Ādažu senioru deju ansamblis “DĒKA” un mūsu biedrības senjaunieši Asja un Andrejs Arāji, Mārīte Kaļeņikova, Biruta un Osvalds Krūzes, Ināra Rūsiņa un Āris Šmats. Viņu dalība šajā lieliskajā pasākumā bildēs.