Aicinām pietekties ekskursijai

Ekskursija notiks 24. augustā uz Jelgavu, Tērveti. Kroņauci.
Izbraukšana plkst. 08.00 no Gaujas ielas 16
Dalības maksu varēs samaksāt arī senioru saietā 17.08.2022.