Ādažu senioriem ir iespēja apmeklēt konferenci “Vienošanās latviskajā dzīvesziņā”

VLDZ -virsraksts uz fona copy22. un 23. novembrī Ādažu kultūras centrā risināsies konference “Vienošanās latviskajā dzīvesziņā”, kuras laikā būs iespējams izzināt latviešu tautai raksturīgās tradīcijas, kultūru, tikumus un vērtības.

Sadarbībā ar konferences organizatoriem Ādažu senioriem ir iespēja konferenci apmeklēt bez maksas, līdz 14. novembrim piesakoties pie Birutas Krūzes 29444371 (vietu skaits ierobežots)

Konferences programmu skatīt šeit.

Kārtējais kolektīvais teātra apmeklējums

ar vīru nav viegliŠ.g. 28.novembrī dodamies uz  Dailes teātra izrādi “Ar vīru nav viegli”. Izbraukšana plkst. 18.00 no “Kukulīša” pa maršrutu Ādaži-Baltezers-Rīga.

Pieteikšanos un maksāšanu varēs veikt senioru saieta laikā  š.g.19.novembrī.                             Dalības maksa 5 EUR- līdzi jāņem pensionāra apliecība. Biļešu skaits ierobežots. Pēc tam (ja vēl būs vietas)varēs pieteikties  pie Aijas Rupšenieces , tel.26339565 vai Silvijas Štrausas, tel.29170170.

Par izrādi lasīt ŠEIT

Video

atskaņotAr vīru nav viegli

Foto

Ar vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegliAr vīru nav viegli

Apbalvojamo vidū daudz senioru

Š.g. 15. novembrī Valsts svētku svinīgajā sarīkojumā notiks Ādažu novada labāko cilvēku apbalvošana, kuru vidū vairāk nekā trešā daļa ir mūsējie. Apsveiksim!

LĒMUMS
Ādažu novadā
2014.gada 28.oktobrī Nr.222
Par apbalvojumu piešķiršanu

Pamatojoties uz Ādažu novada iestāžu un uzņēmumu vadītāju un iedzīvotāju iesniegumiem par apbalvojumu piešķiršanu par ieguldījumu Ādažu novada attīstībā, kā arī sakarā ar Latvijas
Republikas proklamēšanas 96.gadadienu un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2014.gada 21.oktobra ārkārtas sēdes atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt sudraba nozīmītes un pateicības rakstus šādiem iedzīvotājiem un iestāžu darbiniekiem par ieguldījumu Ādažu novada attīstībā:
1.1. Normundam Breidakam;
1.2. Gunāram Freidenfeldam;
1.3. Joannai Deiftai;
1.4. Irēnai Kuzņecovai;
1.5. Solvitai Vasiļevskai;
1.6. Ainai Balodei;
1.7. Andai Kļavei;
1.8. Dacei Dumpei;
1.9. Jurim Neimanim;
1.10. Maijai Lācei;
1.11. Uģim Jokstam;
1.12. Elgai Šlūkei;
1.13. Ritai Daģei;
1.14. Valdai Ļuļakai.
2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam
P.Balzānam.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks

Ādažu novada pensionāru biedrība