Category Archives: PASĀKUMI

Ielīgosim Jāņus

Jūnija  mēneša  Senioru  saiets – Jāņu ielīgošana notiks 19. jūnijā  plkst. 13.00  Gaujas ielā 16, Senioru laukumā.                                                     Piedalās – Ādažu vīru vokālais ansamblis, “Gaujmalas Lakstīgalas” un viesi no Baldones.                                                                                                           Būs  tradicionālie Jānu alus, siers un pīrādziņi.

Senioru skola

SENIORU SKOLAS
Otrā nodarbība š.g. 16. maijā plkst. 11.00 Gaujas ielā 16.

Tēma- Kā senioriem uzturēt fizisko veselību  un  fiziskās aktivitātes

Sekmēt dzīves kvalitātes paaugstināšanu senioriem, padziļinot viņu izpratni par veselīgu dzīvesveidu, aktīvu un veselīgu novecošanu. Padziļināt senioriem zināšanas un nostiprināt prasmes uzlabot un uzturēt savu fizisko veselību

Izpratne par fiziskajām aktivitātēm, indivīda funkcionēšanu un novecošanās procesam raksturīgajiem funkcionēšanas ierobežojumiem.

Lektore – fizioterapeite, veselības vingrošanas instruktore Maira Gladkija
Tuvākas ziņas pa tel. 29444371