Category Archives: PROJEKTI

Ādažu senioriem jaunas iespējas

Biedrība ”Ādažu novada pensionāru biedrība” ir realizējusi projektu „Laikam līdzi Ādažos”, ko finansēja nodibinājums „Borisa un Ināras Teterevu fonds” un līdzfinansēja Ādažu novada dome. Kopējās projekta izmaksa ir 4033.40 EUR un tajā Ādažu novada domes līdzfinansējums ir 427,00 EUR. Par šo naudu tika aprīkota telpa Gaujas ielā 16 ar datortehniku, skaņu aparatūru, galdiem, projektoru un citiem piederumiem, kā arī izveidota biedrības mājaslapa  www.adazuseniori.lv, kurā  visa nepieciešamā informācija ir viegli pieejama un saprotama.

Ir realizēti arī visi projektā paredzētie informatīvi- izglītojošie saieti, sarīkojumi un kursi, nodrošināta senioru piekļuve datoram, nodotas visas stingrās atskaites, ko pieprasīja abi finansētāji un sasniegts nospraustais mērķis – aktivizēti novada pensionāri.

Izvērtējot īstenotā projekta mērķa kvantitatīvos rādītājus, nākas secināt, ka tie bija nosprausti samērā pieticīgi un ka mēs visi kopā varam vairāk, jo tagad mums ir radusies tāda iespēja. Lai izmantotu šo iespēju, Ādažu novada dome ļauj mums izmantot zāli Gaujas ielā 16 un plāno palielināt nākamā gada budžetu pensionāru sabiedriskās dzīves nodrošināšanai par 2330 EUR.

Paldies finansētājiem, paldies projekta vadībai! Tagad viss atkarīgs no mums pašiem, senioriem. Nāciet, piedalieties un centīsimies kopā atrast katram piemērotu nodarbi

Tiek realizēts projekts “Nūjosim, lai nevejag spieķīti”

Ādažu novada pensionāra biedrība sākot ar 2013. gada 3. martu realizē projektu “Nūjosim, lai nevajag spieķīti”.

Projekta ietvaros plānots iegādāties nūjošanas un galda tenisa inventāru un organizēt nūjošanas un galda tenisa nodarbības.

Projektu finansē nodibinājums “Fonds “Ziedot””.

NOVUSSA_NODARBIBA

Kopējais piešķirtais finansējums ir 1574 Eiro.

Projekta realizēšanas laiks ir no 2013. 3.marta – 2014. gada 31. decembrim.

Tiek realizēts projekts “Laikam līdzi Ādažos”

Ādažu novada pensionāra biedrība sākot ar 2013. gada 1. novembri uzsāka projekta “Laikam līdzi Ādažos”realizāciju.

Projekta ietvaros plānots aprīkot telpas ar datortehniku, skaņas iekārtām, mēbelēm un citām palīgierīcēm, lai varētu nodrošināt pensionāru pasākumu kvalitatīvu norisi.

Projekta kopējais finansējums ir 4033.84 Eiro.

Projektu finansē nodibinājums “Borisa un Ināras Teterevu fonds” un 11% no kopējās summas līdzfinansē Ādažu novada dome.

Projekta realizēšanas laiks ir no 2013. 1. novembra – 2014. gada 31. oktobrim.