Category Archives: NOTIKUMI

Senioru aktīvais rudens

Neskatoties ne uz nepastāvīgajiem laika apstākļiem, ne uz neparedzētām organizatoriskām grūtībām, mūsu novada seniori ar Domes, ziedotāju un labvēļu atbalstu ir aktīvi aizvadījuši šī gada rudeni. Liela grupa senioru izbaudīja dabas untumus atrodoties 2 dienu ekskursijā Alūksnes novadā un Latgalē. Tur gandrīz nepārtraukti līņāja, bija redzami pārplūduši labības lauki un mutuļojoši grāvji, tomēr apmeklētie objekti, sastaptie cilvēki un gūtie iespaidi atstāja patīkamas atmiņas visos ekskursijas dalībniekos.

Viens no ievērojamākajiem notikumiem bija Ādažu novada senioru 14. sporta spēles, kurās piedalījās  viesi no Igaunijas, Lietuvas un arī no citiem Latvijas novadiem. Šoreiz mākoņi pavērās un spoži uzspīdēja saule tieši tik ilgi, cik bija nepieciešams sacensību norisei un tās izdevās lieliski. Pirmo reizi spēles notika Valdorfskolas laukumā, pirmo reizi noslēguma pasākums notika jaunajā Pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālajā hallē un pirmo reizi šo spēļu vēsturē uzvaru kopvērtējumā svinēja Ādažu senioru komanda. Nevaru nepateikt paldies minēto iestāžu vadītājām par atbalstu un pretimnākšanu, jo bez tā spēles nevarētu notikt.

6.oktobrī  Ādažu seniori svinēja Starptautisko senioru dienu kopīgi apmeklējot  grupas “KEKSI” koncertu, kurā  labi zināmās rokenrola melodijas daudziem atsauca atmiņā jaunības dienas. Tāpēc pēckoncerta pasākumā, baudot lielo torti un malkojot vīnu, sarunas risinājās vairāk par tām dienām nevis par senioru likstām. Ādažu novada senioru delegācijas piedalījās šīs dienas svinībās  arī mums draudzīgajos Ropažu, Garkalnes, Aknīstes novados un Tartu pilsētā, kur sniedza arī koncertus. Visnozīmīgākais bija koncerts uz Tartu Vanemuines teātra skatuves, kuru sniedza SDK “DĒKA”, Ādažu vīru vokālā ansambļa un senioru ansambļa “Gaujmalas Lakstīgalas” apvienotais kolektīvs. Vislielāko emocionālo lādiņu mūsu seniori saņēma tad, kad koncerta  nobeigumā skatītāji applaudēja piecēlušies kājās, tā izrādot cieņu Latvijai, latviešiem, Ādažiem un pateicību koncerta dalībniekiem. Starptautiskās senioru dienas atzīmēšanas periods noslēdzās ar Labklājības ministra viesošanos pie mūsu senioriem, kurā viņš personīgi informēja par uzlabojumiem pensiju indeksācijā un iecerēm pensionāru dzīves tālākā uzlabošanā.

Patriotiskais mēnesis, novembris pagāja novada pompozo Latvijas gadadienas svinību ēnā, tomēr aktīvākie seniori pulcējās savā svētku saietā, lai kopā ar senioru vokālajiem ansambļiem dziedātu patriotiskas dziesmas, baudītu svētku kliņģeri un uzsauktu tostu par Latviju. Neaizmirstama bija šī gada pēdējā ekskursija uz Cēsīm. Tās laikā  seniori iepazinās ar diviem lauksaimniecības produktu ražošanas uzņēmumiem Pārgaujas novada Straupē un Raiskumā.. Sevišķu interesi izraisīja veiksmīgi darbojošās piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Straupe”. Seniori nodegustēja viņu ražoto produkciju, pārliecinājās par tās kvalitāti un nosprieda, ka ir vērts apmeklēt nesen Ādažos atvērto veikalu “Straupes piens”. Noslēgumā ekskursanti iepazinās ar Vidzemes koncertzāli “CĒSIS” un noskatījās tajā interesantu Daugavpils teātra izrādi.

Visas šīs aktivitātes bija iespējamas tikai pateicoties Ādažu novada domei un citiem atbalstītājiem. Novēlu visiem senioru pasākumu dotētājiem, ziedotājiem, sponsoriem un arī līdzjutējiem sevišķi veiksmīgu nākamo gadu, bet pašiem senioriem – būt aktīviem, izmantot iespējas un nekļūt par mājās sēdētājiem.

O.Krūze

Ādažu vīri ieskandina Neretas jauno estrādi.

 

Tuvojas Latvijas simtgade un Ādažu vīru vokālais ansamblis ir sācis aktīvi piedalīties pasākumos, kuru mērķis ir uzdāvināt Latvijai ko paliekošu.

Jūnijā ansambļa dalībnieki izdarīja kopīgu ierakstu Latvijas Saimes Grāmatā, kas ceļo pa visu Latviju un beigās nonāks kā vēstures liecība Valsts bibliotekā.  Ierakstā tika atzīmēta dziesmas milzīgā nozīme latvietības saglabāšanā un Latvijas neatkarības atgūšanā. Kā piemērs tika minēta mūsu novada komponista Gunāra Freidenfelda okupācijas laikā radītā dziesma “Mana dziesma” ar vārdiem:

Var atņemt vēju man, kas birzī rimis,                                                                 Bet manu dziesmu neatņems nekad.

  1. jūlijā ansamblis piedalījās fonda “1836”kārtējā gājiena noslēguma pasākumā Neretā. Šis fonds līdz simtgadei realizē projektu, kura mērķis ir apceļot visus pierobežas novadus un apkārt Latvijas robežai iezīmēt tūrisma ceļu 1836 km garumā, pa kuru apiet, aplidot un apmīļot mūsu zemi. Neretas novada posms bija jau desmitais šajā gadā. Katrā novadā tiek uzstādīts mākslinieku veidots stabs- marķieris ar “1836”zīmi un Imanta Ziedoņa dzejas rindu, bet pasākums noslēdzas ar koncertu, kurš zīmīgi sākas plkst. 18:36. Ādažu vīru uzdevums bija nogādāt uz Neretu šo 4 m garo un 100 kg smago no koka veidoto marķieri un vietējā estrādē kopā ar Lauri Valteru sniegt koncertu novada iedzīvotājiem un 93 šī gājiena dalībniekiem. Vienlaicīgi notika arī Neretas jaunuzbūvētās estrādes atklāšana. Ādažnieki pirmie ieskandināja jauno, plašo, skatītāju piepildīto estrādi un reizē apbrīnoja to, ka tik necilam novadam ir tik izcila estrāde.

Domāju, ka neretiešiem palika labs iespaids par Ādažiem, bet man radās doma, ka varbūt varam ieekonomēt uz svētku rīkošanu un uzbūvēt savu estrādi.

IMG_6447 (2)

DSCN1551IMG_6456

SENIORI MĀCĀS

No pagājušā gada oktobra līdz š.g. janvārim Ādažu 12 seniori izmantoja kolosālu iespēju mācīties par brīvu un aktīvi papildināja savas zināšanas angļu valodā un informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (IKT). Lekcijas notika divas reizes nedēļā un tās vadīja biedrības “Eurofortis” pasniedzējas, kuras izmantojot  gan īpašus pasniegšanas veidus, gan savu šarmu prata aizraut klausītājus, kuri savukārt pilnībā varēja izbaudīt jauko mācību gaisotni un sajusties jauni. Atkal apstiprinājās atziņa, ka tie, kas mācas, ir jauni arī 80 gados.

Biedrība “Eurofortis” ir viens no četriem partneriem, kas 2015. gadā uzsāka darbu pie programmas “Nordplus” finansētā projekta “Seniori tiekas internetā” īstenošanas. Projekta mērķis ir pilnveidot Baltijas un Ziemeļvalstu senioru angļu valodas un digitālās prasmes, jēgpilni pielietot tās savā ikdienas dzīvē un saskarsmē ar citiem šo valstu senioriem.. Projekta ietvaros tā dalībniekiem būs iespēja apmeklēt tematiskos seminārus un meistarklases savā valstī, kā arī ārpus tās. Pirmais šāds tematiskais seminārs notiks jau š.g. februārī Tallinā, kurā tā dalībnieki iepazīstinās katrs  ar savu valsti un novadu. Ādažus pārstāvēs trīs mūsu seniori.

DSCN1531