Senioru skola

SENIORU SKOLAS
Otrā nodarbība š.g. 16. maijā plkst. 11.00 Gaujas ielā 16.

Tēma- Kā senioriem uzturēt fizisko veselību  un  fiziskās aktivitātes

Sekmēt dzīves kvalitātes paaugstināšanu senioriem, padziļinot viņu izpratni par veselīgu dzīvesveidu, aktīvu un veselīgu novecošanu. Padziļināt senioriem zināšanas un nostiprināt prasmes uzlabot un uzturēt savu fizisko veselību

Izpratne par fiziskajām aktivitātēm, indivīda funkcionēšanu un novecošanās procesam raksturīgajiem funkcionēšanas ierobežojumiem.

Lektore – fizioterapeite, veselības vingrošanas instruktore Maira Gladkija
Tuvākas ziņas pa tel. 29444371