Maija mēneša saiets

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS notiks Gaujas ielā 16
15. maijā plkst.13.00;
Viesis-Ādažu novada Attīstības un investīciju daļas vadītāja Karīna Miķelsone