Biedrības pilnsapulce

Biedrības “Ādažu novada pensionāru biedrība” biedru sapulce notiks 20. martā plkst. 13.00 Gaujas ielā 16.

Dienas kārtībā:                                                                                                                                                          1. Gada pārskata apstiprināšana                                                                                   2. Revidenta vēlēšanas.