Senioru aktīvais rudens

Neskatoties ne uz nepastāvīgajiem laika apstākļiem, ne uz neparedzētām organizatoriskām grūtībām, mūsu novada seniori ar Domes, ziedotāju un labvēļu atbalstu ir aktīvi aizvadījuši šī gada rudeni. Liela grupa senioru izbaudīja dabas untumus atrodoties 2 dienu ekskursijā Alūksnes novadā un Latgalē. Tur gandrīz nepārtraukti līņāja, bija redzami pārplūduši labības lauki un mutuļojoši grāvji, tomēr apmeklētie objekti, sastaptie cilvēki un gūtie iespaidi atstāja patīkamas atmiņas visos ekskursijas dalībniekos.

Viens no ievērojamākajiem notikumiem bija Ādažu novada senioru 14. sporta spēles, kurās piedalījās  viesi no Igaunijas, Lietuvas un arī no citiem Latvijas novadiem. Šoreiz mākoņi pavērās un spoži uzspīdēja saule tieši tik ilgi, cik bija nepieciešams sacensību norisei un tās izdevās lieliski. Pirmo reizi spēles notika Valdorfskolas laukumā, pirmo reizi noslēguma pasākums notika jaunajā Pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālajā hallē un pirmo reizi šo spēļu vēsturē uzvaru kopvērtējumā svinēja Ādažu senioru komanda. Nevaru nepateikt paldies minēto iestāžu vadītājām par atbalstu un pretimnākšanu, jo bez tā spēles nevarētu notikt.

6.oktobrī  Ādažu seniori svinēja Starptautisko senioru dienu kopīgi apmeklējot  grupas “KEKSI” koncertu, kurā  labi zināmās rokenrola melodijas daudziem atsauca atmiņā jaunības dienas. Tāpēc pēckoncerta pasākumā, baudot lielo torti un malkojot vīnu, sarunas risinājās vairāk par tām dienām nevis par senioru likstām. Ādažu novada senioru delegācijas piedalījās šīs dienas svinībās  arī mums draudzīgajos Ropažu, Garkalnes, Aknīstes novados un Tartu pilsētā, kur sniedza arī koncertus. Visnozīmīgākais bija koncerts uz Tartu Vanemuines teātra skatuves, kuru sniedza SDK “DĒKA”, Ādažu vīru vokālā ansambļa un senioru ansambļa “Gaujmalas Lakstīgalas” apvienotais kolektīvs. Vislielāko emocionālo lādiņu mūsu seniori saņēma tad, kad koncerta  nobeigumā skatītāji applaudēja piecēlušies kājās, tā izrādot cieņu Latvijai, latviešiem, Ādažiem un pateicību koncerta dalībniekiem. Starptautiskās senioru dienas atzīmēšanas periods noslēdzās ar Labklājības ministra viesošanos pie mūsu senioriem, kurā viņš personīgi informēja par uzlabojumiem pensiju indeksācijā un iecerēm pensionāru dzīves tālākā uzlabošanā.

Patriotiskais mēnesis, novembris pagāja novada pompozo Latvijas gadadienas svinību ēnā, tomēr aktīvākie seniori pulcējās savā svētku saietā, lai kopā ar senioru vokālajiem ansambļiem dziedātu patriotiskas dziesmas, baudītu svētku kliņģeri un uzsauktu tostu par Latviju. Neaizmirstama bija šī gada pēdējā ekskursija uz Cēsīm. Tās laikā  seniori iepazinās ar diviem lauksaimniecības produktu ražošanas uzņēmumiem Pārgaujas novada Straupē un Raiskumā.. Sevišķu interesi izraisīja veiksmīgi darbojošās piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība “Straupe”. Seniori nodegustēja viņu ražoto produkciju, pārliecinājās par tās kvalitāti un nosprieda, ka ir vērts apmeklēt nesen Ādažos atvērto veikalu “Straupes piens”. Noslēgumā ekskursanti iepazinās ar Vidzemes koncertzāli “CĒSIS” un noskatījās tajā interesantu Daugavpils teātra izrādi.

Visas šīs aktivitātes bija iespējamas tikai pateicoties Ādažu novada domei un citiem atbalstītājiem. Novēlu visiem senioru pasākumu dotētājiem, ziedotājiem, sponsoriem un arī līdzjutējiem sevišķi veiksmīgu nākamo gadu, bet pašiem senioriem – būt aktīviem, izmantot iespējas un nekļūt par mājās sēdētājiem.

O.Krūze