Senioru saiets novembrī

Novembra saiets notiks 15.novembrī Gaujas ielā 16 plkst. 13.00 un būs veltīts Latvijas 99.gadadienai. Piedalīsies Ādažu vīru vokālais ansamblis un ansamblis “Gaujmalas Lakstīgalas”. Būs arī svētku kliņģeris un iespēja uzsaukt tostus par Latviju.