SENIORI MĀCĀS

No pagājušā gada oktobra līdz š.g. janvārim Ādažu 12 seniori izmantoja kolosālu iespēju mācīties par brīvu un aktīvi papildināja savas zināšanas angļu valodā un informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (IKT). Lekcijas notika divas reizes nedēļā un tās vadīja biedrības “Eurofortis” pasniedzējas, kuras izmantojot  gan īpašus pasniegšanas veidus, gan savu šarmu prata aizraut klausītājus, kuri savukārt pilnībā varēja izbaudīt jauko mācību gaisotni un sajusties jauni. Atkal apstiprinājās atziņa, ka tie, kas mācas, ir jauni arī 80 gados.

Biedrība “Eurofortis” ir viens no četriem partneriem, kas 2015. gadā uzsāka darbu pie programmas “Nordplus” finansētā projekta “Seniori tiekas internetā” īstenošanas. Projekta mērķis ir pilnveidot Baltijas un Ziemeļvalstu senioru angļu valodas un digitālās prasmes, jēgpilni pielietot tās savā ikdienas dzīvē un saskarsmē ar citiem šo valstu senioriem.. Projekta ietvaros tā dalībniekiem būs iespēja apmeklēt tematiskos seminārus un meistarklases savā valstī, kā arī ārpus tās. Pirmais šāds tematiskais seminārs notiks jau š.g. februārī Tallinā, kurā tā dalībnieki iepazīstinās katrs  ar savu valsti un novadu. Ādažus pārstāvēs trīs mūsu seniori.

DSCN1531