Category Archives: NOTIKUMI

Ādažu vīri ieskandina Neretas jauno estrādi.

 

Tuvojas Latvijas simtgade un Ādažu vīru vokālais ansamblis ir sācis aktīvi piedalīties pasākumos, kuru mērķis ir uzdāvināt Latvijai ko paliekošu.

Jūnijā ansambļa dalībnieki izdarīja kopīgu ierakstu Latvijas Saimes Grāmatā, kas ceļo pa visu Latviju un beigās nonāks kā vēstures liecība Valsts bibliotekā.  Ierakstā tika atzīmēta dziesmas milzīgā nozīme latvietības saglabāšanā un Latvijas neatkarības atgūšanā. Kā piemērs tika minēta mūsu novada komponista Gunāra Freidenfelda okupācijas laikā radītā dziesma “Mana dziesma” ar vārdiem:

Var atņemt vēju man, kas birzī rimis,                                                                 Bet manu dziesmu neatņems nekad.

  1. jūlijā ansamblis piedalījās fonda “1836”kārtējā gājiena noslēguma pasākumā Neretā. Šis fonds līdz simtgadei realizē projektu, kura mērķis ir apceļot visus pierobežas novadus un apkārt Latvijas robežai iezīmēt tūrisma ceļu 1836 km garumā, pa kuru apiet, aplidot un apmīļot mūsu zemi. Neretas novada posms bija jau desmitais šajā gadā. Katrā novadā tiek uzstādīts mākslinieku veidots stabs- marķieris ar “1836”zīmi un Imanta Ziedoņa dzejas rindu, bet pasākums noslēdzas ar koncertu, kurš zīmīgi sākas plkst. 18:36. Ādažu vīru uzdevums bija nogādāt uz Neretu šo 4 m garo un 100 kg smago no koka veidoto marķieri un vietējā estrādē kopā ar Lauri Valteru sniegt koncertu novada iedzīvotājiem un 93 šī gājiena dalībniekiem. Vienlaicīgi notika arī Neretas jaunuzbūvētās estrādes atklāšana. Ādažnieki pirmie ieskandināja jauno, plašo, skatītāju piepildīto estrādi un reizē apbrīnoja to, ka tik necilam novadam ir tik izcila estrāde.

Domāju, ka neretiešiem palika labs iespaids par Ādažiem, bet man radās doma, ka varbūt varam ieekonomēt uz svētku rīkošanu un uzbūvēt savu estrādi.

IMG_6447 (2)

DSCN1551IMG_6456

SENIORI MĀCĀS

No pagājušā gada oktobra līdz š.g. janvārim Ādažu 12 seniori izmantoja kolosālu iespēju mācīties par brīvu un aktīvi papildināja savas zināšanas angļu valodā un informācijas un komunikāciju tehnoloģijās (IKT). Lekcijas notika divas reizes nedēļā un tās vadīja biedrības “Eurofortis” pasniedzējas, kuras izmantojot  gan īpašus pasniegšanas veidus, gan savu šarmu prata aizraut klausītājus, kuri savukārt pilnībā varēja izbaudīt jauko mācību gaisotni un sajusties jauni. Atkal apstiprinājās atziņa, ka tie, kas mācas, ir jauni arī 80 gados.

Biedrība “Eurofortis” ir viens no četriem partneriem, kas 2015. gadā uzsāka darbu pie programmas “Nordplus” finansētā projekta “Seniori tiekas internetā” īstenošanas. Projekta mērķis ir pilnveidot Baltijas un Ziemeļvalstu senioru angļu valodas un digitālās prasmes, jēgpilni pielietot tās savā ikdienas dzīvē un saskarsmē ar citiem šo valstu senioriem.. Projekta ietvaros tā dalībniekiem būs iespēja apmeklēt tematiskos seminārus un meistarklases savā valstī, kā arī ārpus tās. Pirmais šāds tematiskais seminārs notiks jau š.g. februārī Tallinā, kurā tā dalībnieki iepazīstinās katrs  ar savu valsti un novadu. Ādažus pārstāvēs trīs mūsu seniori.

DSCN1531

Noslēdzies novusa turnīrs “Ādažu kauss 2016”.

 

Novusa turnīrs, ko organizēja novada Pensionāru biedrība kopā ar Sporta daļu,  noritēja 7 posmos visa gada  garumā. Tajā piedalījās gan Ādažu, gan arī citu novadu (Rīga, Sigulda, Kuldīga, Carnikava u.c.) novusisti, kopskaitā 42 sportisti.DSCN1512

Pēdējā posma sacensībās, kas notika š.g.10. decembrī, noskaidrojās šā turnīra uzvarētāji. Septiņu posmu kopvērtējumā 1. vietu un Ādažu kausu ieguva ādažnieks Aivars Smildziņš. 2.vietā ierindojās carnikavietis Aleksandrs Tregubs, bet 3. – rīdzinieks Arnis Redbergs.

DSCN1527

Sievietes startēja vienā grupā ar vīriešiem. Labākā bija Tatjana Rakojeda, kas ierindojās 10. vietā.

Dalībnieki netika dalīti arī pa vecuma grupām, bet startēja vienā grupā gan jaunieši, gan pieaugušie, gan seniori un vēlreiz apstiprinājās, ka novuss ir tas sporta veids, kas vislabāk veicina sadarbību un saprašanos starp paaudzēm.        Jāatzīmē arī, ka turnīrs notika bez dalības maksām un visi nepieciešamie darbi tika veikti sabiedriskā kārtā, par ko to veicējiem pienākas liels paldies.DSCN1519

Vislielākais paldies novada Pensionāru biedrības biedriem, turnīra galvenajam tiesnesim Viktoram Fedorekam un sekretārei Ainai Dzenei.

Ādažu kausa novusā 2016 noslēguma tabula
Nr.p.k. Uzvārds,   Iegūtie punkti pa posmiem Vieta
  vārds I. II. III. IV. V. VI. VII. kopā  
1 Alksnis Ralfs   0 0 0 0 0 0 5 5 39.
2 Alps Aivars   0 22 0 15 18 11 0 66 12.
3 Ābols Lauris   0 0 0 0 16 16 0 32 16.
4 Ālants Aigars   0 0 0 0 0 0 7 7 37.
5 Balodis Alvis   0 0 0 0 0 0 30 30 17.
6 Cirvelis Raitis   22 0 0 0 0 0 0 22 23.-24.
7 Dišereits Jānis   0 0 0 22 0 0 0 22 23.-24.
8 Draška Hugo   0 0 20 0 0 9 4 33 15.
9 Fedoreks Viktors   12 17 14 13 13 12 15 96 7.-8.
10 Helmanis Jānis   0 0 0 30 0 28 0 58 13.
11 Jumiķis Uldis   0 0 0 0 0 0 20 20 25.-26.
12 Kolosovs Aivars   0 0 0 0 0 18 0 18 27.-28.
13 Krastiņa Jekaterina   0 0 0 0 0 0 3 3 40.
14 Krastiņš Oskars   0 0 0 0 0 0 6 6 38.
15 Krūze Osvalds   0 20 0 0 0 0 0 20 25.-26.
16 Lakstīgala Edgars   16 0 0 12 0 0 0 28 18.
17 Lapsiņš Andris   17 26 0 0 28 20 13 104 6.
18 Lapsiņš JĀNIS   0 0 0 0 11 14 0 25 19.-20.
19 Lapsiņš Māris   0 0 0 0 10 15 0 25 19.-20.
20 Liepiņš Jānis   0 0 0 0 0 0 9 9 35.
21 Mellakauls Haralds   0 0 0 0 0 17 0 17 28.
22 Meļko Lelde   0 0 0 0 0 0 8 8 36.
23 Meļko Zigfrīds   0 0 0 0 0 0 18 18 27.-28.
24 Mihailovs Aleksejs   0 0 0 0 0 0 2 2 41.
25 Mitenbergs Jānis   0 0 0 0 0 0 16 16 30.
26 Mironovs Aleksejs   20 0 26 28 22 0 0 96 7.-8.
27 Nipkens Harijs   14 18 12 0 15 13 12 84 9.
28 Ozoliņš Alfreds   11 24 22 14 14 10 10 105 5.
29 Pavlovs Genadijs   0 0 17 0 17 0 17 51 13.
30 Podziņš Raimonds   0 0 0 0 0 0 11 11 34.
31 Probaks Alfreds   28 0 28 26 0 22 24 128 4.
32 Rakojeda Tatjana   13 0 16 16 20 0 14 79 10.
33 Redbergs Arnis   26 0 15 17 26 24 22 130 III.
34 Smildziņš Aivars   30 30 30 24 30 30 28 202 I.
35 Suķis Alfons   0 0 18 20 0 0 0 38 14.
36 Šķēle Pēteris   15 0 0 0 0 0 0 15 31.
37 Tregubs Aleksandrs   18 28 24 18 0 26 26 140 II.
38 Ukstiņš Arnis   24 0 0 0 0 0 0 24 21.-22.
39 Upeniece Maira   0 0 0 0 12 0 0 12 33.
40 Vaļeniece   0 0 13 0 0 0 0 13 32.
41 Vaļenieks Ivars   0 0 0 0 24 0 0 24 21.-22.